Geschiedenis

Veel buurtschappen en dorpen hadden of hebben nog steeds een eigen jaarlijks school- en volksfeest voor haar inwoners. Zo ook had de buurtschap Langelo(Gemeente Haaksbergen) vanaf 1922 een vereniging, met als naam de eendracht Langelo die jaarlijks voor haar inwoners activiteiten organiseerden met als hoofdgebeuren het school- en volksfeest. Voor de kinderen werden diverse spelletjes georganiseerd en voor de ouderen een feestdag met muziek en dans. Op deze feestdag streden de mannen om de titel van koning, middels het vogelschieten (op een paal werd een houten vogel geplaatst en hij die de laatste resten van de vogel naar beneden schoot was voor een jaar de koning van Langelo) In het najaar en in de winter werd er met de luchtbuks (knikbuks) geschoten, op schietkaarten, meestal bij een boer op de deel.

Na de oorlog (1945) kwam er steeds meer belangstelling voor het luchtbuks schieten mede doordat er in de regio wedstrijden werden georganiseerd b.v. Sios Rekken, Kerkloo, Haarlo, de kroon Groenlo enz. Aan deze wedstrijden werd natuurlijk ook deelgenomen door de schutters van de eendracht uit Langelo. Om tot hoge scores te komen werd er 1x per week getraind, eerst nog bij de boer, maar later bij café Bannink op het Scholtenhagen (thans café Boenders). Na een aantal jaren vormden zich, vanuit Langelo, een steeds vastere groep jongelui die het luchtbuks schieten steeds meer serieus namen. De ouderen van de school- en volksfeest commissie waren het lang niet altijd eens met de opvatting van de jongeren ( ook toen al!) en daarom werd besloten om een aparte vereniging te stichten die zich bezig hield met de luchtbuks schietsport. Dat alles speelde zich af in de jaren 1954/1955 met als resultaat in 1956 een nieuwe vereniging met dezelfde naam maar voor afgegaan door Schietsport Vereniging, kortweg S.V. de Eendracht. Uiteraard werd middels een notariële akte alles vastgelegd en als nieuwe start datum werd genomen 01 augustus 1956.

Een nieuw onderkomen werd snel gevonden en wel bij de familie Bouwman aan de eibergsestraat (cafè rest. Het Hoogeland). Dankzij het mogen gebruiken van de achterzaal en slaapkamers was het mogelijk om elke week te trainen en zelf wedstrijden te organiseren. Eerst werden nog een aantal regels van de schuttersvereniging nageleefd o.a. dat alleen inwoners van Langelo lid konden worden maar deze voorwaarden werden al snel afgeschaft waardoor het aantal leden van de schietsport vereniging groter werd. Tevens werd besloten om toe te treden tot de bond twentse lucht schietsport en de landelijke Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Tot aan de jaren 1968/1969 werd er geschoten in de genoemde ruimtes maar iedereen was er van overtuigd dat er verandering moest komen m.n. het schieten van de achterzaal naar de slaapkamer was soms echt gevaarlijk. Samen met de Familie Bouwman werd de beslissing genomen om op de plaats van een grote loods, naast het cafè, een lokatie te bouwen dat geschikt was voor 12 schietbanen maar ook voor horeca activitieten. Het samen benutten van deze prachtige (schiet)zaal ging de eerste jaren volgens ieders wens maar na 10 jaar bleek toch wel dat de belangen van de schietvereniging en die van de familie Bouwman niet samen gingen.  

Contact werd gezocht met het gemeentebestuur en m.n. met de hulp van de toen malige burgemeester Stadhouders werd een nieuw onderkomen gevonden aan de Hasseltweg de oude openbare lagere school. Deze school werd in ca. 8 maanden, door eigen leden, geschikt gemaakt om de schietsport te kunnen beoefenen. In mei 1982 was het dan eindelijk zover dat de leden hun intrek konden nemen in een prachtige geheel gerenoveerd eigen schietgebouw aan de Hasseltweg 9 te Haaksbergen met daarin o.a. 11 volledige geautomatiseerde schietbanen en een gezellige verblijfruimte.

 

logo